Volgens ANWB:
Beste vlaaienbakkerij van Maastricht!